Hoofdcontent

Uniek Sporten Vught

Sport is leuk, gezond en goed voor de sociale contacten. Iedereen wil sporten, ook mensen met een beperking. Sporten op je eigen niveau en passend bij jouw mogelijkheden, dat kan met Uniek Sporten en MOVE Vught. Wij willen iedereen graag helpen aan een passende sport- of beweegactiviteit.

 

Aanbod en vragen
Wil je weten wat het sport- en beweegaanbod in jouw regio is, klik dan hier of kijk op www.unieksporten.nl.

Heb je vragen, neem gerust contact op. We helpen je graag!
Uniek Sporten Vught
vught@unieksporten.nl / 06-45796883

 

Samenwerkingsverband 
Gemeente Vught is een samenwerkingsverband aangegaan in de regio ‘Meijerij’ (Noord-Oost Brabant). Samen met gemeenten Boxtel, Haaren, Heusden, ‘s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en de Meierijstad wil de gemeente Vught sport en bewegen voor mensen met een beperking toegankelijker maken.

De samenwerkende gemeenten willen dit bereiken door samenwerking en kennisdeling. Ze willen vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en een passend sportaanbod creëren in de regio.

Iedere gemeente heeft de praktische uitvoering neergelegd bij de sportorganisatie binnen de eigen gemeente. Gemeente Vught heeft uiteraard MOVE Vught hiervoor gevraagd. De buurtsportcoaches van MOVE Vught zijn erg enthousiast om zich juist ook voor deze doelgroep in te mogen zetten.

Uniek Sporten
Sinds een aantal jaar is er het landelijk platform 'Uniek Sporten' die de regionale initiatieven heeft gebundeld. Hierdoor kunnen middelen breed ingezet worden en draagt de landelijke bekendheid bij aan de doelstelling: vraag en aanbod bij elkaar brengen en mensen met een beperking in beweging krijgen.